Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie

Oddział Rejonowy PZERiI w Goleniowie skupia liczną rzeszę członków , około 460 osób. To spora grupa osób w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności i różnych potrzebach. Nie zawsze mamy pełne rozeznanie wszystkich potrzeb naszych członków. Mimo starań, nie zawsze wiemy, kto z emerytów jest zdrowy, kto chory, kogo spotkała radość a kogo nieszczęście. Nie zawsze wiemy, komu należy pomóc w pierwszej kolejności, kogo wystarczy tylko wysłuchać, a komu dodać otuchy, wspierając go życzliwym słowem i dobrą radą. Jednak doskonale wiemy, że przychodzenie z pomocą jest istotnym celem działalności naszego Związku. Dlatego, aby przy tak wielkiej grupie naszych członków dotrzeć do jak najszerszego grona Seniorów, chcemy prowadzić aktywną działalność, kierując różnorodne działania do całego środowiska emerytów. Staramy się uaktywnić tych wszystkich, którzy mają dużo wolnego czasu
i pomóc Im w jego zagospodarowaniu, ale w sercu mamy przede wszystkim ludzi pokrzywdzonych przez los, niezaradnych, chorych i samotnych. Najbardziej zależy nam na kontaktach z ludźmi samotnymi, których opuściło szczęście i dobry los, a często i bliscy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie i nie zamierzamy wyręczać opieki społecznej w jej pracy i potrzeby ludzi samotnych postrzegamy raczej w kategoriach duchowych, której potrzebują przede wszystkim najstarsi nasi członkowie. To oni wymagają najwięcej naszej uwagi, bo mają największe problemy zdrowotne, finansowe i to oni najczęściej czują się samotni, opuszczeni, zniechęceni, ogarnięci wewnętrzną pustką i niepokojem i jednocześnie pragnieniem znalezienia przyjaciół. I właśnie takie sytuacje stanowią dla nas największe wyzwanie. Nie jesteśmy w stanie pomagać wszystkim naszym Seniorom w każdym dniu Ich życia, ale nie możemy zapominać o nich w dniach dla Nich szczególnych, np. z okazji Ich urodzin: 70, 75, 80, 85, 90... Chcemy świętować z Nimi Ich piękne jubileusze, być z Nimi, przychodzić z serdecznymi życzeniami i drobnymi upominkami. Ludziom w starszym wieku, szczególnie tym samotnym nie tyle potrzebne są prezenty, co zainteresowanie, bliskość drugiej osoby i świadomość tego, że ktoś o nich myśli i pamięta. Wspólnie spędzony przy herbacie czas i rozmowa są dla wielu z Nich miłymi i oczekiwanymi dowodami szacunku i bliskości. Wiemy o tym i dlatego postanowiliśmy pamiętać o wszystkich najstarszych jubilatach i razem z Nimi świętować Ich urodziny. Chcemy spotykać się możliwie często, przy różnych okazjach, ale na pewno zawsze przed Bożym Narodzeniem oraz przed Wielkanocą. Również w ten sposób pragniemy podkreślić, że jesteśmy razem, a przez wspólne świętowanie dać poczucie, że nasi Seniorzy nie są opuszczeni, zapomniani i zawsze mogą na nas liczyć. Zdajemy sobie sprawę, że nasze zamierzenia i podejmowane działania wymagają od nas poświęcenia czasu i sporo wysiłku, co nie zawsze jest widoczne, ale mimo to traktujemy je jako nasz cel w działaniu i misję do spełnienia. Czujemy, że nasza działalność jest ludziom potrzebna. Dowodzą tego osoby licznie przychodzące do naszej siedziby po pomoc w załatwieniu swoich spraw, po porady, a czasem po prostu, aby o coś zapytać i porozmawiać. Z wieloma Seniorami kontaktujemy się telefonicznie, bo stan zdrowia nie pozwala Im na złożenie wizyty w naszej siedzibie. Nasi członkowie również nie zapominają o nas, przysyłając nam widokówki z pozdrowieniami, życzenia świąteczne i podziękowania.